Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ)

aktualny nabor zapisy
aktualnosci plan najblizszych zajec
szkoly policealne szkoly policealne nowe
technikum gornicze liceum dla doroslych
1rok kontakt